วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551

บทความสำหรับเด็ก


ดูทีวีมากเสี่ยงความดันสูง
การดูทีวีมากเกินไป นอกจากจะทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องอ้วนแล้ว ยังอาจทำให้ความดันโลหิตขึ้นด้วย โยทีมนักวิจัยอเมริกา รายงานว่า เด็กอ้วยที่ดูทีวีวันละ 4 ชั่วโมงขึ้นไปมีโอกาสที่จะเกิดภาวะความดันโลหิตสูงมากกว่าเด็กที่ดูทีวีน้อยกว่า 2 ขั่วโมงต่อวันถึง 3 เท่า
" เราพบว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างระยะเวลาในการดูทีวีกับปัญหานำหนักตัวและความดันโลหิตสูงในเด็ก " ดร. เจฟฟรีย์ ชวิมเมอร์ แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แซนดิเอโก กล่าว
"มีงานวิจัยหลายชิ้นที่คอนเฟิร์มประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างการดูทีวีกับโรคอ้วยในเด็ก แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ศึกษาพบผลกระทบของการดูทีวีกับภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก "
ดร.ชวิมเมอร์และทีมวิจัยได้ศึกษาเด็กกลุ่มตัวอย่างวัย 4-17 ปี ที่มาใช้บริการคลีนิครักษานำหนักตัวระหว่างปี 2003 -2005 จำนวน 546 ราย เด็กแต่ละคนจะถูกบันทึกส่วนสูง นำหนักตัว นำหนักมวลรวมหรือ BMI และการวัดความดัน ร่วมกับการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูทีวีจากตัวเด็กกลุ่มตัวอย่างและพ่อแม่ผู้ปกครอง
ทั้งนี้ เด็กที่มีค่า BMI สูงกว่า 95 เปอร์เซนไทล์แยกตามอายุและเพศ จะถือว่าอยู่ในเกณฑ์อ้วน ซึ่งเด็กกลุ่มตัวอย่างนี้มีค่า BMI เฉลี่ย 35.5 ( ในผู้ใหญ่ ค่า BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 จัดว่าอ้วน)
ผลการศึกษาพบว่า เด็กที่ดูทีวีวันละ 2-4 ชั่วโมงราว2.5 เท่า ขณะที่เด็กที่ดูทีวีวันละ 4 ชั่วโมง ขึ้นไปนั้นจะเป็นความดันโลหิตสูงมากกว่า3.3 เท่า ดังนั้น นักวิจัยจึงแนะนำว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะจำกัดเวลาดูทีวีของลูกอย่างเข้มงวดเสียที โดยเฉพาะเด็กมีปัญหาโรคอ้วนหรือความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว
ดร.ชวิมเมอร์ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า มีงานศึกษาบางชิ้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงเวลาในการดูทีวีจะสามารถช่วยให้นำหนักตัวลดลงได้ด้วย โดยที่ไม่มีเรื่องของการบริหารร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้อง.

ไม่มีความคิดเห็น: